Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Đài Loan
Cập nhật Thứ năm, 24 / 08 / 2022 15:53 PM
  • Tên chính thức: Đài Loan
  • Thủ đô :
  • Quốc khánh:
  • Diện tích: 35.980 km2 (trong đó: đất liền: 32.260 km2, mặt nước: 3.720 km2)
  • Dân số: 23,572,052 người ( tính đến tháng 6/2021 )
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức được dùng tại Đài Loan là tiếng Phổ thông Trung Quốc (người Đài Loan gọi là Quốc Ngữ), tiếp theo đó là tiếng Mẫn Nam (tức tiếng Phúc Kiến), tiếng Hẹ (từ dùng chỉ người Khách gia Trung Quốc, còn gọi là Hakka, Hakas), và một bộ phận nhỏ nói tiếng Cao Sơn (tiếng bản địa, thứ tiếng của dân tộc thiểu số) do đại bộ phận người Đài Loan được di cư từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông sang. Ngoài ra, tiếng Anh cũng là ngôn ngữ rất phổ biến tại Đài Loan.
  • Đơn vị tiền tệ:
  • Thể chế: thể chế Dân chủ nghị viện, chế độ lưỡng viện.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo