Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Phần Lan
Cập nhật Thứ năm, 13 / 07 / 2021 10:57 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Phần Lan (The Republic of Finland)
  • Thủ đô : Helsinki
  • Quốc khánh: 6/12
  • Diện tích: 338.145 km2
  • Dân số: 5,571,665
  • Ngôn ngữ: 91,6% số dân có tiếng Phần Lan là tiếng mẹ đẻ; 5,5% có tiếng Thuỵ Điển; tiếng Sami là tiếng mẹ đẻ của khoảng 1.700 người.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • Thể chế: Phần Lan theo chế độ Cộng hoà. Quyền lập pháp thuộc về Quốc hội và Tổng thống. Quyền hành pháp thuộc về Tổng thống và Chính phủ. Quốc hội một Viện với 200 nghị sĩ, nhiệm kỳ 4 năm, được bầu theo phổ thông đầu phiếu
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo