Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ai Cập
Cập nhật Thứ năm, 08 / 05 / 2020 09:33 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Ả Rập Ai Cập (Arab Republic of Egypt)
  • Thủ đô : Cairo
  • Quốc khánh: 23/07
  • Diện tích: 1.001.450 km2
  • Dân số: 104,124,440
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp
  • Đơn vị tiền tệ: Pao Ai Cập (Pound-EGP). 1USD = 7.1 EGP
  • Thể chế: Ai Cập theo chế độ Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo