Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
Cập nhật Thứ năm, 08 / 05 / 2020 09:30 AM
  • Tên chính thức: Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
  • Thủ đô : Abu Dhabi (thủ đô liên bang)
  • Quốc khánh: 2/12/1971 (Ngày Độc lập).
  • Diện tích: 83.600 km2
  • Dân số: 9,992,083 người
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ả rập. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi như một ngôn ngữ thương mại.
  • Đơn vị tiền tệ: Dirhams (AED). Tỷ giá 1 USD = 3,673 AED
  • Thể chế: Quân chủ lập hiến gồm 7 tiểu vương quốc (UAE) hợp lại
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo