Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hàn Quốc
Cập nhật Thứ năm, 02 / 04 / 2020 15:39 PM
  • Tên chính thức: Đại Hàn Dân Quốc
  • Thủ đô : Seoul
  • Quốc khánh: 3/10
  • Diện tích: 99.720 km2 Trong đó diện tích đất liền: 96.920 km2; diện tích mặt nước: 2.800 km2
  • Dân số: 51,8 triệu người (tính đến tháng 7/2019)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Won, Tỷ giá 1 USD =1.227 KRW (Won) (năm 2019)
  • Thể chế: Người đứng đầu Đại Hàn Dân quốc là Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra mỗi năm năm một lần và không được phép tái ứng cử. Tổng thống là đại diện cao nhất của quốc gia và có quyền chỉ huy quân đội (tương đương chức: Tổng Tư lệnh). Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo chính phủ. Chính phủ có tối thiểu 15 và tối đa là 30 thành viên. Thành viên chính phủ do thủ tướng chỉ định. Chức vụ thủ tướng cũng như bộ trưởng phải được sự thông qua của quốc hội
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo