Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Algeria
Cập nhật Thứ năm, 20 / 04 / 2021 09:14 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria (People's Democratic Republic of Algeria
  • Thủ đô : Alger
  • Quốc khánh: 1/11
  • Diện tích: 2,381,741 km2
  • Dân số: 42,972,878 người (dự tính đến tháng 7/2020)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập (chính thức), tiếng Pháp, thổ ngữ Berber
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Di-na Algeria (DZD) – Tỷ giá 1 USD = 79.6 DZD
  • Thể chế: Chế độ Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo