Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ca - Dắc - Xờ - Tan
Cập nhật Thứ năm, 19 / 04 / 2021 09:38 AM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Ca - Dắc - Xờ - Tan
  • Thủ đô : Nur-Sultan
  • Quốc khánh: 16/12/1991
  • Diện tích: 2.724.900 km2
  • Dân số: 18,5 triệu người (2017)
  • Ngôn ngữ:
  • Đơn vị tiền tệ: Tenge
  • Thể chế: Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo