Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Ma rốc
Cập nhật Thứ năm, 20 / 04 / 2021 09:12 AM
  • Tên chính thức: Vương quốc Ma rốc (Kingdom of Morocco)
  • Thủ đô : Rabat
  • Quốc khánh: 30/7
  • Diện tích: 446,500 km2
  • Dân số: 35,561 triệu người (2020)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Ả rập (75%), tiếng Berber, tiếng Pháp và Tây Ban Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Dirham Ma rốc (MAD), 1USD = 8.24 MAD
  • Thể chế: Chế độ quân chủ lập hiến và đa nguyên chính trị. Vua có thực quyền. Tình hình chính trị Ma rốc tương đối ổn định.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo