Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bắc Triều Tiên
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 20:17 PM
  • Tên chính thức: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên ( North Korea)
  • Thủ đô : Bình Nhưỡng
  • Quốc khánh: 09/09
  • Diện tích: 120.538 km2 (trong đó đất liền: 120.408 km2, mặt nước: 130 km2)
  • Dân số: 25,2 triệu người (tính đến tháng 7 năm 2017), đồng nhất về chủng tộc, có một số nhỏ cộng đồng Trung Quốc và Nhật Bản
  • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Wŏn (North Korea Won), ký hiệu: KPW – Tỷ giá 1USD = 900 KPW (năm 2018) 100 KPW ~ 2.600 VND
  • Thể chế: Bắc Triều Tiên là một nhà nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên và theo thuyết Juche (Chủ thể).Nhiều tổ chức nước ngoài xem Bắc Triều Tiên là một chế độ độc tài kiểu Stalin và có một hồ sơ nhân quyền thuộc loại tồi tệ nhất trên thế giới.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo