Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Bồ Đào Nha
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:25 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Bồ Đào Nha (The Republic of Portugal)
  • Thủ đô : Lisbon
  • Quốc khánh: 10/6
  • Diện tích: 92.389 km2 với 1.793 km bờ biển
  • Dân số: 10.781.459 (tính đến 7/2012)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • Thể chế: Theo chế độ Cộng hoà, đứng đầu Nhà nước là Tổng thống (nhiệm kỳ 5 năm). Quốc hội gồm 1 viện với 230 ghế (nhiệm kỳ 4 năm). Lãnh tụ đảng chiếm đa số trong Quốc hội làm Thủ tướng.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo