Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị bãi bỏ công văn số 3854/TCT-CS ngày 25/9/2019 của Tổng cục Thuế

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Do công văn này ban hành trái quy định của pháp luật để tránh việc các DN phải khởi kiện ra tòa.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tư pháp – Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)