Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Hồ sơ thầu có cần giấy phép bán hàng của nhà sản xuất?

(Chinhphu.vn) - Đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng thì trong hồ sơ mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đôi tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

Chế độ đối với trí thức trẻ công tác tại huyện nghèo

(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Văn Thuấn là đội viên Dự án trí thức trẻ theo Nghị quyết 30a về công tác tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La theo hợp đồng 5 năm từ ngày 13/5/2013. Ông Thuấn hỏi, sau khi hết hạn hợp đồng ông có được tiếp tục gia hạn hoặc bố trí công việc khác hay không?

Thời gian làm việc của người lao động quy định thế nào?

(Chinhphu.vn) - Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần.

Điều kiện bổ nhiệm chức danh viên chức dân số

(Chinhphu.vn) – Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư 08/2016TTLT-BYT-BNV phải căn cứ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

Hình thức quản lý dự án của công ty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Thanh Bằng (TPHCM) làm việc tại công ty có cổ phần chi phối của một tổng công ty (tổng công ty đã cổ phần hóa, 97% vốn của tập đoàn Nhà nước). Công ty của ông đầu tư dự án với 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay thương mại.

Chi phí thuê hợp lý thì phải gồm những giấy tờ gì?

(Chinhphu.vn) – Công ty thuê một cá nhân khoan khảo sát địa chất, nếu đó là cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT thì hồ sơ để chi phí khoan khảo sát địa chất được tính vào chi phí hợp lý là hợp đồng thuê khoan khảo sát địa chất, chứng từ trả tiền thuê, Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ mua vào.

Áp dụng định mức xây dựng thế nào là phù hợp?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Ngọc Gia (Cao Bằng) hỏi: Các công trình sửa chữa kênh mương có phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật trước khi có Công văn hướng dẫn số 3022/BXD-KTXD ngày 20/11/2014 của Bộ Xây dựng thì có bị áp dụng mã trát trong không?

Chuyển thành rừng đặc dụng, khai thác gỗ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trước đây, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trồng rừng cây keo (gỗ giấy) theo chương trình dự án trên đất phòng hộ. Nay đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng đặc dụng. Đại diện Ban quản lý, ông Vũ Tuấn Anh hỏi, vậy quy trình khai thác diện tích rừng trên như thế nào?

Chế độ đối với người làm công tác khuyến nông

(Chinhphu.vn) - Khuyến nông viên cấp xã chưa có bằng cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn được hưởng thù lao khuyến nông do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định.

Nhà thầu thuê chỉ huy trưởng công trình có hợp lệ?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hải Nhớ (Cà Mau) hỏi: Công ty A làm hợp đồng thuê chỉ huy trưởng công trình là Giám đốc Công ty B, không phải liên danh với Công ty A trong hồ sơ dự thầu có hợp lý không? Trường hợp này xử lý như thế nào?