Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Có thể điều chỉnh mức tạm ứng trong hợp đồng đã ký?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Tạ Thành Long (Hà Giang) ký hợp đồng thi công với chủ đầu tư, trong đó có nội dung, sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho đơn vị thi công 40% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. Tuy nhiên, công ty của ông Long và chủ đầu tư có thương thảo và muốn thay đổi mức tạm ứng.

Tính cước vận chuyển đường thủy theo quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu Hoà (Đồng Tháp) hỏi: Căn cứ hướng dẫn, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nào để phân loại đường sông phục vụ tính cước vận chuyển?

Quy định về chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Khắc Quang, công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Kon Tum hỏi: Huyện Đắk Tô muốn chuyển giao dự án nhà máy nước sạch do Công ty cung cấp nước sạch Đắk Tô quản lý cho 2 doanh nghiệp Thái Lan là liên doanh của Công ty thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu 2 hay 5 tỷ đồng?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trần Lưu, Điều 18, 19 Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 2 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Khoản 1 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chào hành cạnh tranh áp dụng cho gói thầu có giá không quá 5 tỷ đồng.

Sở Công Thương có được thẩm định dự án, công trình điện?

(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình có nhận một số hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của một số công trình điện trên địa bàn tỉnh do Tổng Công ty Điện lực miền Trung quyết định đầu tư. Nguồn vốn là vốn vay thương mại và vốn đối ứng của doanh nghiệp.

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công

(Chinhphu.vn) - Ông Đỗ Thương (Hà Nội) hỏi: Trường hợp dự toán xây dựng công trình đã duyệt với tỷ lệ chi phí dự phòng là 5% thì tỷ lệ này trong dự toán gói thầu thi công xây dựng là bao nhiêu? Có thể lấy giá trị bất kỳ và không vượt 5% có được không?

Đơn vị sự nghiệp công có được vay vốn?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Công trình hoàn thành trước hạn thanh toán thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nhà thầu đã thực hiện đầy đủ và bàn giao tất cả hạng mục trong phạm vi công việc theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và các thỏa thuận quy định tại hợp đồng thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu đúng với giá hợp đồng đã ký.

Đánh giá hồ sơ đề xuất có bắt buộc lập tổ chuyên gia?

(Chinhphu.vn) - Một trong các trách nhiệm của tổ chuyên gia là đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu. Theo đó, khi đánh giá hồ sơ đề xuất phải tiến hành thành lập tổ chuyên gia.

Hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Dương Thị Kiều Trang (Vĩnh Phúc) hỏi: Gói thầu xây lắp công trình đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh có đúng không? Có phải xét thêm điều kiện gói thầu là đơn giản hay phức tạp không? Nếu phải xét thêm điều kiện thì căn cứ quy định nào?