Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Bổ sung hạng mục trong hợp đồng liên danh thế nào?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, việc ký kết phụ lục hợp đồng về bổ sung hạng mục công việc trong thời hạn hợp đồng vẫn còn có hiệu lực thì cần được thống nhất và ký kết bởi đại diện/cá nhân được ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng.

Trường hợp nào có thể coi là gói thầu mua sắm hàng hoá?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu cung cấp thiết bị, lập bản vẽ thiết kế lắp đặt các thiết bị này, tổ chức lắp đặt, đấu nối, chạy thử hoạt động mà giá trị thiết bị thuộc gói thầu chiếm tỷ trọng lớn thì có thể coi đây là gói thầu mua sắm hàng hoá.

Khoản thu trông giữ xe có phải nộp ngân sách?

(Chinhphu.vn) – Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước.

Công việc phát sinh ngoài hợp đồng thanh toán thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng

Bộ Xây dựng giải đáp một số vướng mắc về hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nào được điều chỉnh hợp đồng xây dựng? Xác định lại đơn giá hợp đồng thế nào? Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận kéo dài tiến độ hợp đồng thi công?... Bộ Xây dựng trả lời một số thắc mắc liên quan đến hợp đồng xây dựng.

DN dự thầu phải có báo cáo tài chính đã kiểm toán?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Ngọc Minh (Phú Thọ) hỏi, khi công ty ông tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế?

Dự toán được duyệt là căn cứ định giá gói thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Mạnh Hà (Hà Nội) hỏi: Giá ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là giá nào và giá gói thầu là giá nào? Giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu có phải là giá ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Nếu không thì có phải làm quyết định phê duyệt lại giá gói thầu và đăng tải công khai không?

Loại công trình nào yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

(Chinhphu.vn) – Nếu công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình thẩm định phê duyệt theo quy định, đồng thời đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.

Công trình cần xử lý ngay có thể chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Mai Thanh Minh (Điện Biên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hợp đồng của công ty mẹ có thể giao lại cho công ty con?

(Chinhphu.vn) - Ông Đồng Xuân Hùng (TP. Hồ Chí Minh) đang làm việc tại công ty B, là công ty con của công ty A (sở hữu 100% vốn điều lệ). Ông Hùng hỏi, khi công ty A trúng thầu công trình xây dựng thì có thể ký hợp đồng giao lại cho công ty B thi công toàn bộ khối lượng không?