Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị CP cho phép các DN bị ảnh hưởng dịch được ngừng đóng vào quỹ hư trí tử tuất đến hết năm 2020 mà không kèm theo điều kiện giqarm từ 50% lao động trở lên hoặc chỉ nên giảm từ 20%.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 14:11:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị CP cho phép các DN bị ảnh hưởng dịch được ngừng đóng vào quỹ hư trí tử tuất đến hết năm 2020 mà không kèm theo điều kiện giqarm từ 50% lao động trở lên hoặc chỉ nên giảm từ 20%.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Dệt may

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị CP cho phép các DN bị ảnh hưởng dịch được ngừng đóng vào quỹ hư trí tử tuất đến hết năm 2020 mà không kèm theo điều kiện giqarm từ 50% lao động trở lên hoặc chỉ nên giảm từ 20%.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)