Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính phủ cần có biện pháp kiềm chế tình trạng cho người lao động nghỉ việc, tập trung duy trì việc làm, bằng cách hướng những hỗ trợ của Chính phủ tới những doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để giữ người lao động, từ đó giảm thiểu cú sốc về việc làm.

Thứ hai, 29-05-2020 | 14:08:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Chính phủ cần có biện pháp kiềm chế tình trạng cho người lao động nghỉ việc, tập trung duy trì việc làm, bằng cách hướng những hỗ trợ của Chính phủ tới những doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để giữ người lao động, từ đó giảm thiểu cú sốc về việc làm.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Nếu không có biện pháp kiềm chế, điều này sẽ làm trầm trọng cuộc khủng hoảng xã hội, dẫn tới hút cả hệ thống đi xuống. 

Trong quá trình này, đối thoại đóng vai trò quan trọng, giữa doanh nghiệp và người lao động, và giữa cả hai bên với Chính phủ, để tìm được hướng điều chỉnh dần dần đối với việc làm, số giờ làm việc và tiền lương, dựa trên cơ sở đồng thuận.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)