Gửi email bài viết: Chính phủ cần có biện pháp kiềm chế tình trạng cho người lao động nghỉ việc, tập trung duy trì việc làm, bằng cách hướng những hỗ trợ của Chính phủ tới những doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để giữ người lao động, từ đó giảm thiểu cú sốc về việc làm.

Họ tên *
Email của bạn *
Gửi tới *
Tiêu đề *
Nội dung *