Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Yêu cầu về chứng chỉ với giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Thứ ba, 09-08-2022 | 14:20:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Bích Thảo (Ninh Thuận) đã có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Kinh tế-Tài chính TPHCM. Bà đang học chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm bậc tiểu học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà Thảo hỏi, nếu làm giáo viên tiếng Anh Tiểu học tại các trường công lập thì bà có cần phải đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh B2 và chứng chỉ tiếng Pháp nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Yêu cầu trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là: có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học; trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019).

Do đó, nếu bà Bích Thảo có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học thì bà đã đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học để đăng ký dự tuyển vào vị trí giáo viên tiểu học.

Bên cạnh đó, theo quy định tại tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên tiểu học tại khoản 3 các Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT không có yêu cầu riêng về chứng chỉ đối với giáo viên ngoại ngữ và không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ 2 khi đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học.

Để hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tiểu học, bà cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tại địa phương nơi bạn đăng ký để được hướng dẫn.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/yeu-cau-ve-chung-chi-voi-giao-vien-tieng-anh-tieu-hoc-102220808111754783.htm

Ý kiến bạn đọc (0)