Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về Thông tư 24/2016/TT-BYT quy định về mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vượt quá 115 dBA như bảng dưới đây

Chủ nhật, 24-11-2017 | 11:23:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về Thông tư 24/2016/TT-BYT quy định về mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vượt quá 115 dBA như bảng dưới đây

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Về Thông tư 24/2016/TT-BYT quy định về mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn của người lao động tại nơi làm việc trong mọi thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) không vượt quá 115 dBA như bảng  dưới đây:

 

- Lý do kiến nghị: Không quy định rõ thời gian tiêu chuẩn để tính ""thời gian tiếp xúc với tiếng ồn"". Ví dụ như thời gian tiêu chuẩn là theo ngày, tuần hoặc tháng và thời gian tiếp xúc tối thiểu là quá nghiêm ngặt.

- Kiến nghị:

+ Giữ nguyên thời gian tiếp xúc tối thiểu tương tự như quy định tại Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT áp dụng thống nhất cho cá doanh nghiệp.

+ Xem xét để tính toán lại thời gian tiếp xúc tối thiểu dựa trên các yếu tố quan trọng khác như: loại tiếng ồn, thiết bị chống ồn và các yếu tố môi trường khác như cường độ làm việc, không gian làm việc...


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)