Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp nào được ký hợp đồng giao khoán thi công?

Thứ sáu, 30-12-2016 | 14:08:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Phạm Thị Thanh Bình (tỉnh Thái Nguyên) có 51% vốn Nhà nước. Tháng 10/2016, công ty thành lập thêm 1 công ty con, hạch toán độc lập. Sau khi công ty mẹ ký hợp đồng xây dựng thì giao lại cho công ty con thi công khối lượng lớn hơn 10% giá trị hợp đồng.

Bà Bình hỏi, công ty mẹ ký hợp đồng giao khoán với công ty con như nêu trên có đúng quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì sau khi trúng thầu, công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư sau đó giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và được bên giao thầu chấp nhận là phù hợp với quy định.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)