Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tách công ty, điều chuyển quyền sử dụng đất dự án thế nào?

Thứ sáu, 08-09-2023 | 16:19:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty của bà Trần Thị Hồng Phương có trụ sở tại TPHCM (công ty A) và đang thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp. Công ty được tách (công ty B) sẽ có trụ sở tại tỉnh Bình Dương.

Theo biên bản họp được Hội đồng thành viên công ty A thông qua, công ty A sẽ điều chuyển một phần tiền mặt (23 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại tại Bình Dương cùng quyền sử dụng đất thực hiện dự án (ghi nhận thông tin quyền sử dụng đất theo thông tin tại chủ trương đầu tư được cấp) sang công ty B.

Giá trị dự án đầu tư cùng quyền sử dụng đất thực hiện dự án được xác định bằng số tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư của các quyền sử dụng đất mà công ty A đã thực hiện bồi thường (khoảng 47 tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ điều chuyển là 70 tỷ đồng (bằng với tổng giá trị tài sản điều chuyển).

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại Bình Dương và quyền sử dụng đất thực hiện dự án mà công ty A điều chuyển sang công ty B đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, công ty A đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chi tiết 1/500.

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án, công ty A cũng đã thực hiện bồi thường cho các chủ sử dụng đất theo phương án được duyệt, đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục về đất đai cùng với việc hoàn tất thủ tục về dự án theo quy định, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công ty A.

Bà Phương hỏi, tại biên bản họp về việc tách doanh nghiệp, đối với nội dung về tài sản điều chuyển liên quan đến dự án đầu tư và quyền sử dụng đất thực hiện dự án này, công ty A phải ghi nhận như thế nào để phù hợp với quy định pháp luật và bảo đảm cho công ty B được tiếp tục thực hiện dự án, được hoàn tất thủ tục về đất đai đối với các quyền sử dụng đất thực hiện dự án mà công ty A đã hoàn tất việc bồi thường nêu trên?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung công dân hỏi là trường hợp cụ thể; do không có hồ sơ vụ việc nên Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chung như sau:

Việc tách công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 199 Luật Doanh nghiệp). Liên quan đến nội dung này đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ở địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Điểm m Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai có quy định: "Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập".

Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp tách công ty thực hiện theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai sau khi công ty bị tách đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, một trong những căn cứ để giao đất, cho thuê đất là nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, trường hợp chủ đầu tư dự án có nhu cầu chia tách công ty thì đề nghị liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/tach-cong-ty-dieu-chuyen-quyen-su-dung-dat-du-an-the-nao-102230821215744673.htm

Ý kiến bạn đọc (0)