Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Sáp nhập cơ quan có được bảo lưu phụ cấp chức vụ?

Thứ tư, 12-07-2017 | 16:40:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Năm 2016, UBND tỉnh Hà Giang sáp nhập Trung tâm dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mèo Vạc thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng đang làm Giám đốc Trung tâm dạy nghề và được phân công giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện. Theo phân công nhiệm vụ mới, bà Phượng được hưởng phụ cấp chức vụ thấp hơn phụ cấp chức vụ cũ. 

Bà Phượng hỏi, bà có được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang trả lời như sau:

Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với mức phụ cấp chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử.

Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng".

Căn cứ nội dung trên, trường hợp bà Nguyễn Thị Minh Phượng được bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)