Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định về khoán cước phí điện thoại với đơn vị sự nghiệp

Thứ sáu, 14-07-2017 | 15:14:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định về việc khoán cước phí điện thoại đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động.

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Để đảm bảo quyền lợi viên chức của Trường thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, căn cứ Mục VII Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính, Trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung khoán cước phí điện thoại bàn và di động cho viên chức, cụ thể như sau:

Đối với điện thoại cố định đặt tại nhà riêng của Ban giám hiệu để làm viêc thực hiện theo phương thức khoán với mức thanh toán hàng tháng: Máy điện thoại đặt tại nhà Hiệu trưởng, khoán 200.000đ/tháng, Phó Hiệu trưởng, khoán 100.000đ/tháng (kể cả thuê bao).

Đối với điện thoại di động thực hiện theo phương thức khoán với mức thanh toán hàng tháng như sau: Hiệu trưởng: 400.000đ/máy/tháng; Phó Hiệu trưởng: 200.000đ/máy/tháng; Trưởng phòng, Khoa và tương đương: 100.000đ/máy/tháng; Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn: 70.000đ/máy/tháng; Tài xế cơ quan: 70.000đ/máy/tháng.

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn việc thực hiện khoán cước phí điện thoại đối với trường hợp của Trường.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điểm d Khoản 2 Phụ lục số 01 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ ban hành kèm Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính, việc sử dụng điện thoại đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại dị động cho đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động được quy định như sau:

"Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định việc cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp (riêng tiền mua máy, chi phí lắp đặt và hòa mạng máy do cá nhân phải tự thanh toán). Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 400.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động; Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do ngân sách bảo đảm: Mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại tối đa không quá 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định tại nhà riêng và 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động".

Do vậy, việc quy định phương thức khoán hàng tháng điện thoại nhà riêng và điện thoại di dộng trong quy chế chi tiêu nội bộ đối với Hiệu trưởng (200.000 đồng/tháng thuê bao điện thoại nhà riêng, 400.000 đồng/máy/tháng điện thoại di động), Phó Hiệu trưởng (100.000 đồng/tháng thuê bao điện thoại nhà riêng, 200.000 đồng/tháng/máy điện thoại di động), Trưởng phòng, Khoa và tương đương (100.000 đồng/máy/tháng điện thoại di động), Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Khoa, Tổ trưởng Bộ môn (70.000 đồng/máy/tháng điện thoại di động).

Tài xế cơ quan (70.000 đồng/máy/tháng điện thoại di động) là phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)