Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phó Giám đốc có được kiêm kế toán trưởng?

Thứ năm, 13-07-2017 | 11:27:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Xuân Thủy (Bắc Ninh) hỏi, đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu, Phó Giám đốc phụ trách kinh tế có được kiêm kế toán trưởng của đơn vị không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 52 Luật Kế toán (2015) về những người không được làm kế toán quy định: "Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định".

Căn cứ Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: "Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định".

Theo đó, Phó Giám đốc phụ trách kinh tế (trừ trường hợp được ủy quyền là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán) thì vẫn được kiêm làm kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) của đơn vị nhưng không được ký 2 chức danh khác nhau trên cùng 1 tài liệu kế toán.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)