Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhà thầu tư vấn có được cung cấp nhiều dịch vụ cho cùng gói thầu?

Thứ ba, 20-09-2022 | 17:18:00 PM GMT+7 Bản in
Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo bà Trịnh Thị Trang tham khảo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì:

"3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát".

Bà Trang hỏi, trường hợp nhà thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đồng thời là nhà thầu tư vấn thẩm tra tính hiệu quả, tính khả thi của dự án thì có thuộc trường hợp được phép như quy định nêu trên không? Có vi phạm các quy định khác của pháp luật đấu thầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Tại Điểm d, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo đó, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu tuân thủ quy định nêu trên.

 

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/nha-thau-tu-van-co-duoc-cung-cap-nhieu-dich-vu-cho-cung-goi-thau-102220916161305365.htm

Ý kiến bạn đọc (0)