Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lập, thẩm tra dự án xây dựng có cần chứng chỉ năng lực?

Thứ ba, 18-07-2017 | 10:49:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn (TPHCM) phản ánh một số vướng mắc liên quan đến quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Theo phản ánh của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn, Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017) có nội dung bãi bỏ Điều 151 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, tức là loại bỏ ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ra khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tuy nhiên, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017 lại sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 57 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP  theo hướng, tổ chức khi tham gia lĩnh vực lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo cách hiểu của Công ty, quy định này có nghĩa là ngành nghề tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hoạt động lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng bao gồm nội dung chính là thiết kế, thẩm tra thiết kế cơ sở; lập, thẩm tra tổng mức đầu tư và một số nội dung liên quan khác… Trong đó, hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế; lập, thẩm tra tổng mức đầu tư đã được quy định là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng).

Vướng mắc nêu trên khiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Cao Cường Hoàng Sơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hướng dẫn thực hiện trên cơ sở phù hợp với Luật số 03/2016/QH14 để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 151 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được bãi bỏ kể từ ngày 1/1/2017.

Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, không yêu cầu tổ chức phải có chứng chỉ năng lực về lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)