Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ký hợp đồng lao động phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế

Thứ bẩy, 31-12-2016 | 14:58:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thành Long (tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng lao động 1 năm/lần với 1 đơn vị sự nghiệp cấp huyện từ ngày 1/11/2014, đến nay đã ký 2 lần. Ông Long hỏi, đến lần ký tiếp theo (1/11/2016) ông có được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn không? Chế độ của hợp đồng không xác định thời hạn là như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Căn cứ biên chế viên chức sự nghiệp, hợp đồng lao động được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo chỉ tiêu biên chế viên chức, hợp đồng lao động được giao đến các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và hướng dẫn hoặc phân cấp để Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng lao động đối với người lao động theo quy định.

Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp, hợp đồng lao động được giao, nhu cầu công việc được giao hàng năm và đội ngũ nhân sự hiện có, các đơn vị sự nghiệp cấp huyện xác định vị trí công việc cần bổ sung lao động trong năm và thực hiện ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với người lao động.

Như vậy, việc ký hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh nói chung và đơn vị sự nghiệp cấp huyện nói riêng phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu công việc hàng năm.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)