Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

"Kiến nghị v/v mặt hàng nguyên liệu bổ sung trong thức ăn chăn nuôi Megacid-L, Mega-APM, Megacid-P và Megacid-L Plus khi nhập khẩu phải xin phép cả hai Bộ là Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương là bất hợp lý. Công ty đã bị Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục hải quan xử phạt tổng số tiền là 2.774.553.180 đồng (hai tỷ bẩy trăm bẩy mươi tư triệu năm trăm năm mươi ba nghìn một trăm tám mươi đồng). Công ty đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính – TCHQ huỷ các quyết định xử phạt

Thứ sáu, 02-10-2020 | 08:56:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: "Kiến nghị v/v mặt hàng nguyên liệu bổ sung trong thức ăn chăn nuôi Megacid-L, Mega-APM, Megacid-P và Megacid-L Plus khi nhập khẩu phải xin phép cả hai Bộ là Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương là bất hợp lý. Công ty đã bị Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục hải quan xử phạt tổng số tiền là 2.774.553.180 đồng (hai tỷ bẩy trăm bẩy mươi tư triệu năm trăm năm mươi ba nghìn một trăm tám mươi đồng). Công ty đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính – TCHQ huỷ các quyết định xử phạt

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty trách nhiệm hữu hạn GFC Omega Việt Nam (địa chỉ: số 35 A22, Khu đô thị Geleximco - Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội)

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

Các mặt hàng nguyên liệu bổ sung trong thức ăn chăn nuôi Megacid-L, Mega-APM, Megacid-P và Megacid-L Plus khi nhập khẩu phải xin phép Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương. Việc Công ty TNHH GFC Omega Việt Nam khi nhập khẩu chỉ xin phép Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn là chưa đủ mà phải xin phép cả Bộ Công thương vì theo quy định thành phần axit formic lớn hơn hoặc bằng 5% phải xin phép Bộ Công Thương. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định xử phạt với Tổng số tiền phạt là 2.774.553.180 đồng.


Đơn vị phản hồi: Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)