Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hướng dẫn thanh toán khối lượng ngoài hợp đồng

Thứ bẩy, 31-12-2016 | 14:59:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Năm 2016, đơn vị của ông Nguyễn Mạnh Hùng (tỉnh Nghệ An) thi công 1 công trình cầu theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Trong quá trình thi công, một số cọc khoan nhồi có chiều dài lớn hơn dự kiến tại thiết kế, dẫn đến phát sinh khối lượng.

Các công việc phát sinh nêu trên đã có đơn giá trong hợp đồng và giá trị khối lượng phát sinh vượt giá trị hợp đồng. Ông Hùng hỏi, việc thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng trong trường hợp này thực hiện như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Hùng hỏi như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh thì khối lượng phát sinh của hợp đồng thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)