Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giám đốc Sở có quyền thành lập đơn vị trực thuộc không?

Thứ ba, 03-01-2017 | 14:55:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Ông Lê Văn Phải (tỉnh Kiên Giang) hỏi: Việc thành lập các trạm Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không?

Ông Phải cũng muốn biết, trường hợp các trạm nêu trên được quyết định thành lập bởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do vậy hoạt động không sử dụng con dấu thì có đúng quy định không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 11, Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khoản 26, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể các trạm.

Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP; Điểm a, Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV quy định, Giám đốc Sở có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức thuộc Sở (bao gồm cả các trạm).

Giám đốc Sở hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể  các trạm khi có phân cấp của UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh bằng văn bản.

Quy định về sử dụng con dấu các trạm thuộc Sở

Tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV không hướng dẫn thống nhất trong toàn quốc về con dấu của các Trạm trên. Việc quản lý, sử dụng con dấu của các trạm thực hiện theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các trạm (Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y) là cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Chi cục đặt tại địa bàn huyện hoặc liên huyện. Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hình tổ chức được phép sử dụng con dấu theo quy định tại Khoản 9, Khoản 15, Điều 8 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.

Thực tiễn tại hầu hết các địa phương, các trạm được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cho phép sử dụng con dấu để hoạt động.

Như vậy, việc các trạm ở Kiên Giang được phép hay không được phép sử dụng con dấu phải do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trạm quy định.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)