Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đơn vị sự nghiệp công lập ký HĐLĐ thế nào?

Thứ sáu, 30-12-2016 | 14:09:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thơ (Hải Dương) hỏi, ngoài chỉ tiêu biên chế giao hàng năm thì một đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà nước cấp 100% kinh phí có được ký thêm hợp đồng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu công việc không? Nếu được ký thì chi trả lương như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời:

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 10/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Cơ chế tự chủ về nhân sự, trong đó có việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 7 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và việc ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác được quy định tại Điều 7 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

Về chế độ hợp đồng lao động (trong đó có chế độ tiền lương) đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Đề nghị bà Nguyễn Thị Thơ đối chiếu quy định tại các văn bản nêu trên để thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo báo chính phủ

Ý kiến bạn đọc (0)