Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN Dược

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN Dược

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội DN Dược VN

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Tình hình dịch bệnh bùng phát nên có các kiến nghị mang tính cấp bách về thủ tục cấp, gia hạn, duy trì, thay đổi bổ sung giấy phép lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc.


Đơn vị phản hồi: Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)