Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ tiến hành khảo sát và cập nhật lại đề đầy đủ so với thực tế công việc của người lao động.

Chủ nhật, 24-11-2017 | 11:27:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ tiến hành khảo sát và cập nhật lại đề đầy đủ so với thực tế công việc của người lao động.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Về Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH có quy định: Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy)

Tuy nhiên, Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy) chưa đầy đủ. Ví dụ cụ thể, Hiệp hội đề xuất các hạng mục công việc loại IV như: Sơn nhúng trong dây chuyền sản xuất xe máy/ Xì bụi, xì khô trong dây chuyền sản xuất xe máy.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

  • Tiếp thu kiến nghi.
  • Danh mục nghề NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH được cập nhật, bổ sung thường xuyên do sự thay đổi về điều kiện lao động có các nghề, công việc mới trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.
  • Doanh nghiệp cần tra cứu và xem xét điều kiện lao động nghề, công việc cửa các phân ngành khác để áp dụng nếu có đặc điểm điều kiện lao động tương tự.
Ý kiến bạn đọc (0)