Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề trường nào cấp là hợp lệ?

Thứ sáu, 17-06-2022 | 12:04:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Hoàng Xuân Tửu (Nam Định) là giáo viên THPT. Ông tự đăng ký học lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II do Trường Đại học Hải Phòng dạy và cấp mà không học lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh liên kết với Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế mở tại tỉnh.

Theo ông Tửu được biết, chứng chỉ của ông do Trường Đại học Hải Phòng cấp không được công nhận để xét thăng hạng giáo viên THPT hạng II. Ông Tửu hỏi, Trường Đại học Hải Phòng có được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên không? Chứng chỉ của Trường Đại học Hải Phòng cấp có đủ điều kiện để dùng hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường Đại học Hải Phòng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập tại Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND TP. Hải Phòng.

Vì vậy, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT hạng II do Trường Đại học Hải Phòng cấp là đúng quy định trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THPT quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập.

Chứng chỉ bồi dưỡng nói trên đủ điều kiện để dùng hoàn thiện hồ sơ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập quy định tại Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/chung-chi-boi-duong-chuc-danh-nghe-truong-nao-cap-la-hop-le-102220615115855141.htm

Ý kiến bạn đọc (0)