Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bỏ quy định này

Chủ nhật, 24-11-2017 | 11:30:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bỏ quy định này

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Về Khoản 2, Điều 30- Nghị định 48/2015/NĐ-CP: Điều kiện của người dạy trong doanh nghiệp: là nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng với cấp trình độ được phân công giảng dạy

Tuy nhiên, ngoài các đối tượng được liệt kê, thực tế tại doanh nghiệp còn có rất nhiều những đối tượng khác tham gia giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh từ nhu cầu sản xuất kinh doanh và số lượng lao động lớn.Việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người dạy tại DN không thể thực hiện được do:

+ Số lượng người dạy tai DN rất lớn: mỗi người dạy chỉ có thể kèm căp 1-3 người

+ Người dạy tại DN thực tế đều trực tiếp làm cho DN, có kinh nghiệm sâu sắc, hiểu rõ công việc và đã đào tạo cho lao động trong thời gian dài nên hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu về kiến thức chuyên môn & kỹ năng giảng dạy


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo của người lao động cũng như nhu cầu nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp hiện có nhiều hình thức đào tạo khác nhau như kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề... Đối với doanh nghiệp tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên có cấp Chứng chi đào tạo theo mẫu quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH thì người dạy phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp hoặc tương đương trở lên (quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT- BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trường Bộ Lao động 1 Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp) hoặc chứng chỉ kỹ năng dạy học (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trường Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên).

Các quy định trên là điều kiện bắt buộc để đảm bảo nhà giáo, người dạy nghề có đủ năng lực sư phạm nhằm truyền đạt các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp đến người học, giúp người học nhanh chóng, dễ dàng hình thành được năng lực nghề nghiệp. Do vậy không thể bỏ quy định này trong các văn bản quy định hiện hành.

Ý kiến bạn đọc (0)