Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bộ KHĐT hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu

Thứ sáu, 08-07-2016 | 14:21:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa thế nào? Gói thầu xây lắp công trình có được chỉ định cho công ty đã thực hiện công tác thiết kế trước đó hay không? Thế nào là “hợp đồng tương tự” trong gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?... Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu.

Ông Lê Trọng Phong (Đà Nẵng): Luật Đấu thầu có quy định, "Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;…". Vậy xin hỏi, trường hợp này thì chỉ riêng Gói thầu mua sắm hàng hóa hay cả Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ thuộc trường hợp chỉ định thầu.

Đối với trường hợp của công dân Lê Trọng Phong hỏi, gói thầu là dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác thuộc trường hợp chỉ định thầu.

Ngoài ra, cần lưu ý khi áp dụng chỉ định thầu, gói thầu còn phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu và tuân thủ quy trình chỉ định thầu quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu, Điều 55 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông Hoàng Xuân Thanh (Phú Yên): Công ty tôi có thiết kế công trình A đã được phê duyệt vào năm 2012. Nay, chủ đầu tư chỉ định Công ty tôi tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình A đó. Như vậy có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, khi áp dụng chỉ định thầu, gói thầu phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu và tuân thủ quy trình chỉ định thầu quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu; Điều 55 và Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Do câu hỏi của ông Hoàng Xuân Thanh chưa đầy đủ thông tin về lý do chủ đầu tư chỉ định thầu nên không có cơ sở để kết luận việc lựa chọn hình thức chỉ định thầu có vi phạm Luật Đấu thầu hay không.

Ông Hoàng Minh Đức (Thái Nguyên): Xin hỏi, hợp đồng tương tự trong gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được hiểu thế nào? Hồ sơ mời thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có nêu yêu cầu về doanh thu thì có phù hợp với Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành không? Có bị coi là hạn chế nhà thầu tham dự thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một trong những nội dung đánh giá về kỹ thuật là kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.

Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu thông qua việc nhà thầu như đã từng thực hiện hợp đồng có quy mô, tính chất tương tự với gói thầu đang xét.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)