Đề cử bổ sung danh sách nhân sự BCH Trung ương khoá XI
Thứ hai, 17-01-2011 | 08:51:20 GMT+7
Ngày 16/1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội Đảng XI, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương khoá XI; ghi phiếu đề cử, ứng cử nhân sự BCH Trung ương khoá XI.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường
Các đại biểu đã trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI(bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) và thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại đoàn.

Đoàn Chủ tịch cũng đã họp bàn, cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Theo chương trình làm việc, cả ngày  17/1/2011, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

 Theo Nguyên Đức – Hồng Hạnh(Dân trí)
Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Xem tin theo ngày
WEBSITE THÀNH VIÊN
Bản quyền © 2010 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI
Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép xuất bản số 146/GPSĐBS-TTĐT cấp ngày 7/10/2015
Người chịu trách nhiêm xuất bản: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Tổng đài - Lễ tân: Tel: +84-4-35742022; Fax: +84-4-35742020
Phụ trách website: Tel: +84-4-35743084; Fax: +84-4-35742773; Email: webmaster@vcci.com.vn; Website: www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn; www.vcci.net.vn
Ghi rõ nguồn “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam” hoặc www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn; www.vcci.net.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.