Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Thứ sáu, 12-08-2020 | 11:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Công văn: 1300/PTM - KTTH, Ngày: 11/08/2020

Nội dung kiến nghị:

Dự thảo nghị định chỉ DN có doanh thu nhỏ hơn 200 tỷ mới được giảm thì công ty mẹ Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP với doanh thu lớn hơn 200 tỷ sẽ không thuộc diện được giảm thuế.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: 11115/BTC-CST, Ngày: 14/09/2020

Nội dung trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội quy định:

“7. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng”.

Như vậy, điều kiện để giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 (tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng) đã được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội. Do đó, trường họp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP có tổng doanh thu lớn hơn 200 tỷ đồng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 116/2020/QH14.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được biết

 
Ý kiến bạn đọc (0)