Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét hoàn thuế GTGT cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải…

Thứ tư, 29-05-2020 | 09:21:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét hoàn thuế GTGT cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng, trực tiếp bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải…

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Doanh nghiệp

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Các điều kiện về hoàn thuế GTGT tại Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 99/2016/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định các doanh nghiệp không có xuất khẩu, không có dự án đầu tư mới thì không được hoàn thuế. Hiện tại doanh nghiệp đang có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là âm trên 5 tỷ không được hoàn, trong khi các chi nhánh trực thuộc Công ty tại các địa phương vẫn phải nộp thuế GTGT. Đây là một sự bất cập và khó khăn đối với doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)