Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét đưa ranh giới khu vực phòng thủ theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ra khỏi khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cấp cho doanh nghiệp khai thác theo Giấy phép khai thác số 1082/2015/ GP- UBND ngày 05/5/2015 nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.

Thứ sáu, 20-07-2020 | 16:26:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét đưa ranh giới khu vực phòng thủ theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ra khỏi khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cấp cho doanh nghiệp khai thác theo Giấy phép khai thác số 1082/2015/ GP- UBND ngày 05/5/2015 nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Mạnh Cường

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Công ty chưa được thuê đất để khai thác do chồng lấn giữa đất đã cấp cho DN và đất phòng thủ.


Đơn vị phản hồi: Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh QK5; VCCI

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)