Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xe vận chuyển hàng nội bộ có cần giấy phép kinh doanh vận tải?

Thứ hai, 18-09-2023 | 13:38:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty của ông Vũ Văn Bắc (Lào Cai) kinh doanh hàng tiêu dùng, là nhà phân phối một số hàng hoá tại tỉnh. Công ty có 5 xe vận tải loại từ 4,5 tấn trở xuống, dùng để vận chuyển hàng đi giao cho các điểm bán trong tỉnh (vận chuyển hàng nội bộ không thu tiền).

Ông Bắc hỏi, xe vận chuyển như trên có phải là xe kinh doanh vận tải không và có phải có phải xin giấy phép kinh doanh vận tải hay không?

Các xe của công ty ông đang có biển số màu vàng, nếu không phải là kinh doanh vận tải thì xe có phải đổi lại biển số hay không?

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

Tại Khoản 2 Điều 3: "Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi".

Tại Khoản 5 Điều 36: "Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành".

Như vậy, với việc công ty sử dụng các phương tiện ô tô vận chuyển hàng nội bộ, không thu tiền trực tiếp, thì không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu kinh doanh vận tải cho xe ô tô.

Về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô; do đó, đơn vị và phương tiện hoạt động vận tải nội bộ chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu.

Trường hợp công ty đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, nhưng không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ, không có nhu cầu kinh doanh vận tải, phải thực hiện chuyển đổi biển số phương tiện từ nền màu vàng sang biển số nền màu trắng. Trình tự thực hiện như sau:

Công ty báo cáo, nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu phương tiện về Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai, để làm cơ sở ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải công ty và phù hiệu của phương tiện.

Sau đó, công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi biển số phương tiện từ nền màu vàng sang biển số nền màu trắng tại Cơ quan Công an.

Theo Đăng Khôi (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/xe-van-chuyen-hang-noi-bo-co-can-giay-phep-kinh-doanh-van-tai-10223091516460189.htm

Ý kiến bạn đọc (0)