Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xác định tỷ giá đối với doanh thu hàng xuất khẩu

Chủ nhật, 14-02-2016 | 21:48:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Trường hợp Công ty bán hàng xuất khẩu thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Cục Thuế tỉnh Long An hướng dẫn Công ty TNHH BODYNITS về việc áp dụng tỷ giá trên doanh thu như sau:

Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi khoản 4, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Theo Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì "Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần”.

Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 27, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định, "Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước...

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014”.

Căn cứ quy định trên, tỷ giá trên tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.

Tỷ giá để hạch toán doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước là tỷ giá giao dịch thực tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Do đó, trường hợp Công ty bán hàng xuất khẩu thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp Công ty có ứng trước tiền bán hàng bằng ngoại tệ thì tỷ giá xác định doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm nhận tiền ứng trước (hướng dẫn tại Điểm 4.g tài khoản 413 - Chênh lệch tỉ giá hối đoái Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính), không ghi theo tỷ giá trên tờ khai hải quan.

Những hóa đơn phát sinh từ ngày 1/1/2015 (ngày Thông tư số 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Công ty phải xác định doanh thu tính thuế GTGT theo nguyên tắc trên.

Trường hợp Công ty khi xác định doanh thu theo đúng tỷ giá quy định, làm thay đổi doanh thu thì Công ty phải điều chỉnh lại sổ sách kế toán và kê khai bổ sung, điều chỉnh doanh thu tính thuế GTGT.

Thanh Thủy (Cạnh trạnh quốc gia)
Ý kiến bạn đọc (0)