Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Viên chức có được mở công ty để kinh doanh không?

Thứ tư, 11-05-2022 | 11:23:00 AM GMT+7 Bản in
Bạn đọc có email phananh01xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là viên chức làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc. Xin hỏi, tôi có thể mở công ty riêng để kinh doanh không?
Ý kiến bạn đọc (0)