Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về tiếp cận Chính sách tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất của cơ quan BHXH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét lại các điều kiện quy định được hưởng chính sách, cụ thể là điều kiện số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trược khi tạm dừng SXKD; điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra. Đề nghị cơ quan chức năng loại bỏ điều kiện này, nếu giữ lại thì cần có hướng dẫn về quy trình hồ sơ, thủ tục đơn giản, nhanh chóng hơn. Đề xuất BHXH thay thế bằng điều kiện DN có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Thứ tư, 29-05-2020 | 14:11:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về tiếp cận Chính sách tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất của cơ quan BHXH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét lại các điều kiện quy định được hưởng chính sách, cụ thể là điều kiện số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trược khi tạm dừng SXKD; điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra. Đề nghị cơ quan chức năng loại bỏ điều kiện này, nếu giữ lại thì cần có hướng dẫn về quy trình hồ sơ, thủ tục đơn giản, nhanh chóng hơn. Đề xuất BHXH thay thế bằng điều kiện DN có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải ô tô VN; Hiệp hội Điện tử VN; Hiệp hội DN tỉnh Thanh hóa

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

- Điều kiện số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trược khi tạm dừng SXKD: Chưa khuyến khích, động viên DN tìm mọi giải pháp để vượt qua khó khăn, chi nhiều nguồn lực cho công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, duy trì công việc cho NLĐ.

- Điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra: DN sẽ mất rất nhiều thời gian để chứng minh mức độ thiệt hại theo quy định hiện hành.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)