Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI phát huy vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp

Thứ ba, 27-04-2021 | 10:37:00 AM GMT+7 Bản in
Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, VCCI tự hào đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo Tạp Chí Diễn Đàn Doanh nghiệp

https://enternews.vn/vcci-phat-huy-vai-tro-tien-phong-cua-cong-dong-doanh-nghiep-195969.html

Ý kiến bạn đọc (0)