Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

Thứ năm, 01-01-2015 | 22:11:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC »Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

Skip Navigation Links.

Điện thoại: (024) 35743492

Fax: (024) 35772699

Lãnh đạo đơn vị
Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, kiêm Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững , Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35743492

Fax: (024) 35772699

 
Ông Phạm Thái Lai - Trưởng Ban thuộc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Tổng Thư ký Ủy ban Hợp tác Công tư (Ủy ban 17), thuộc hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 5743492

Fax: (024) 35772699

 
Bà Đinh Thị Bích Xuân - Phó Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 0243 5743492

Fax: (024) 35772699

 

Ý kiến bạn đọc (0)