Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn phòng

Thứ sáu, 02-01-2015 | 22:58:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC BAN TRUNG TÂM CHUYÊN MÔN »Văn phòng

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 024 35770633/35742167

Fax: (024) 35742020, 35742030

Lãnh đạo đơn vị
Ông Phí Trọng Đức - Quyền Chánh văn phòng

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022 (Ext 380)

Fax: (024) 35747824

  
 
Ông Trần Đoàn Kim - Phó Chánh văn phòng; Thư ký Chủ tịch

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Ông Nguyễn Ích Hạnh - Phó Chánh văn phòng

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024. 35742022 Ext 351

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 
Bà Nguyễn Thị Linh - Phó Chánh Văn Phòng 

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024) 35747824

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (235)