Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Tự xin chuyển công tác có được nhận trợ cấp chuyển vùng?

Thứ sáu, 13-05-2022 | 16:40:00 PM GMT+7 Bản in
Bà Nông Thị Lá (Lạng Sơn) công tác tại xã đặc biệt khó khăn được 11 năm. Nay do hoàn cảnh gia đình, bà xin chuyển công tác về gần nhà, ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Bà Lá hỏi, bà có được hưởng trợ cấp chuyển vùng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Nông Thị Lá liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/tu-xin-chuyen-cong-tac-co-duoc-nhan-tro-cap-chuyen-vung-102220511154438244.htm

Ý kiến bạn đọc (0)