Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Trường hợp áp dụng quy định của Luật Đất đai năm 1993

Thứ hai, 04-07-2022 | 14:14:00 PM GMT+7 Bản in
Theo phản ánh của ông Văn Thuấn (Hà Nội), thửa đất số 51, tờ bản đồ số 7, đo đạc năm 2003 được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 9/2003. Liền kề với thửa đất số 51 là thửa đất số 708 và 709. Hai thửa đất số 708 và 709 cũng liền kề nhau.

UBND huyện khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho thửa đất số 51 đã tự tách một phần diện tích của thửa đất số 708 làm đường đi cho thửa đất số 709 (thửa đất 709 đã có ngõ đi từ trước) và không thể hiện thửa đất số 708 trên trang "Trích lục bản đồ" của thửa đất số 51.

Ông Thuấn hỏi, như vậy có đúng với các quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan vào năm 2003 hay không? Sự việc trên phải xử lý như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 9/2003. Như vậy, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông thực hiện theo Luật Đất đai năm 1993.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin đến ông được biết để nghiên cứu, trường hợp có vướng mắc về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/truong-hop-ap-dung-quy-dinh-cua-luat-dat-dai-nam-1993-102220629165727262.htm

Ý kiến bạn đọc (0)