Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng do sự bất ổn của giá dầu thế giới, sự giảm sút của các nguồn thủy điện do ảnh hưởng của biến đối khí hậu cũng như các hoạt động thiếu hiệu quả trong khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sơ cấp của quốc gia.

Trước những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực (EVN) đã bám sát bằng những hoạt động thiết thực, cho tới nay kết quả của các chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2010 – 2021 đã có nhiều khả quan.

Cụ thể, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2010 – 2021 đạt 9,71%, giảm từ 13,58% (năm 2010), xuống còn 3,85% (năm 2021), giảm năm sau thấp hơn năm trước (Hình 1).

Tiết kiệm được 66.781 tỷ đồng tiền điện trong giai đoạn 2010-2021
Hình 1: tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2010 – 2021

Kết quả tiết kiệm điện toàn quốc giai đoạn 2010 – 2021: giai đoạn 2010 – 2021, cả nước tiết kiệm được 37,1 tỷ kWh điện, tương ứng với 66.781 tỷ đồng tiền điện (tạm tính giá điện bình quân bằng 1.800đ/kWh). Kết quả tiết kiệm điện năm sau cao hơn năm trước, mức tiết kiệm bình quân/năm tương ứng 2% điện thương phẩm (Hình 2).

Tiết kiệm được 66.781 tỷ đồng tiền điện trong giai đoạn 2010-2021
Hình 2: Kết quả tiết kiệm điện toàn quốc giai đoạn 2010 – 2021

Với các kết quả trên cho thấy giai đoạn 2010 – 2021 các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nói riêng đã đi vào cuộc sống. Người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi được nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện hiệu quả hơn.

Để đạt được những kết quả khả quan của chương trình tiết kiệm điện trong giai đoạn 2010-2021, EVN đã triển khai sâu rộng các hoạt động như: tuyên truyền tiết kiệm điện; quảng bá thay đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang compact bằng đèn tiết kiệm điện; hỗ trợ quảng bá lắp đặt bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời (thay thế bình đun nước nóng bằng điện); triển khai chương trình Giờ trái đất; các hoạt động gia đình tiết kiệm điện; thí điểm mô hình tiết kiệm điện trong nuôi tôm công nghiệp tại 9 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long…/.